SPITALUL MUNICIPAL CARACAL

Mens Sana in Corpore Sano

Scurt istoric ...

In anul 1856 se infiinteaza Spitalul Judetean Caracal care a functionat intr-un imobil situat pe locul unde se afla Palatul de Justitie.

I n anul 1888 a fost construit de Judetul Romanati , spitalul vechi de astazi pe terenul donat de Smaranda Vladineanu, avand ca personal medical un singur medic primar si o capacitate de 48 paturi.

Din donatiile facute in anul 1932 s-au adus imbunatatiri la cladirea spitalului, actualul Centru de Asistenta Medico-Sociala, fostul pavilion de contagiosi a fost construit in anul1936 ? 1937 si dat in folosinta in anul 1938.

In anul 1932 spitalul avea o capacitate de 50 paturi, iar in anul 1936 a ajuns la 100 paturi. Numarul de paturi s-a marit asa incat in anul 1942 sa posede 150 paturi cu trei servicii : medicala, chirurgie si contagiosi, precum si un sector pentru boli venerice si serviciu de farmacie. In anul 1949 se infiinteaza un pavilion pentru bolnavi gravi T.B.C. 

In anul 1947 se infiinteaza casa de nasteri cu zece paturi care este mutata in cadrul spitalului prin infiintarea sectiei de obstetrica si ginecologie.

Policlinica de adulti ia nastere intr-un imobil din strada Stefan Gheorghiu in anul 1955, unde au fost amenajate laboratorul de proteze dentare , serviciul de consultatii stomatologice, punctul de recoltare sangesi cabinetul de consultatii pentru medicina sportiva.

 sectia
 numar de paturi
Chirurgie
  49
Interne
  46
Pediatrie
  25
Dermatovenerice
  10
Obstetrica-ginecologie
  10
Contagiosi
  30

In anul 1979 a inceput contruirea noului sediu pentru spital si policlinica, lucrarea fiind finalizata in anul 1983.

VIZIUNEA 


Spitalului Municipal Caracal este să dobândească şi să menţină o bună reputaţie a spitalului prin calitate, să perfecţioneze şi să diversifice continuu serviciile medicale pe care le oferă pacienţilor prin asigurarea unui personal medico- sanitar calificat şi prfesionist, a unei baze tehnico- materiale moderne , a unor metode de tratament şi medicaţie aliniate prevederilor protocoalelor şi ghidurilor terapeutice, de diagnostic şi tratament adoptate la nivel naţional şi a unor condiţii hoteliere decente.


MISIUNEA


Spitalul Municipal Caracal este unitate sanitară cu paturi , de utilitate publică , având personalitate juridică , care asigură următoarele servicii medicale: preventive, de diagnostic, curative, paraclinice, de recuperare .precum şi îngrijire în caz de graviditate , maternitate şi a nou-născutului .

Misiunea spitalului nostru este:

-de a asigura condiţii optime de investigaţii medicale , tratament , cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale , cu respectarea prevederilor normative în vigoare , de a fi permanent un spital orientat către necesităţile actuale si aşteptările viitoare ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate principiului “Îmbunătăţirii continue” .

- de a presta populației servicii medicale spitalicești, ambulatorii și paraclinice în limita competenței și a specialităților de care dispune și la un nivel ridicat de calitate.


SCOP : Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei .


PRINCIPII


Pentru realizarea misiunii și viziunii și pentru a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, Spitalul se va conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 • dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate ale populației din municipiul Caracal şi zona comunelor limitrofe ;
 • asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 • asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului. Acces echitabil la serviciile de sănătate înlăturând orice formă de discrimare pe baza de: rasa, gen, etnie, varsta, conditie sociala, orientare sexuala, religie, apartenenta politica, criterii subiective, patologie;
 • respectarea demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului;
 • orientarea managementului organizațional, pe baze clinice, pentru susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 • abordarea integrată, inter și multidisciplinară a pacientului în managementul de caz;
 • promovarea eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 • asigurarea continuității asistenței medicale în cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și după externare prin colaborare cu mediciide familie și medicii specialiști din ambulator;
 • promovarea prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 • protejarea mediului;


VALORI

    

Principalele valori care constituie pentru Spitalul Municipal Caracal fundatia pe care isi bazeaza viziunea sa pentru viitor, intelegerea misiunii sale si eforturile planificate pentru atingerea obiectivelor strategice propuse sunt:

Comunicarea si transparenta

Decizia privind dezvoltarea serviciilor de sanatate se face in mod deschis, cu implicarea pacientilor, consultarea principalilor actori implicaţi în realizarea actului medical ( profesionoştii din cadrul Spitalului Municipal Caracal , comunicarea motivatiei si a deciziei catre personalul medical si comunitate

Centrarea pe pacient

Strategia dezvoltării Spitalului Municipal Caracal este centrată pe pacient; acesta are dreptul
sa fie reprezentat in mecanismele decizionale, sa fie tratat cu respectarea demnitatii si drepturilor sale.

Angajamentul privind directiile strategice de dezvoltare stabilite în Planul strategic

Angajamentul si implicarea ferma a personalului din cadrul Spitalului Municipal Caracal, dar si a comunitatii locale, in implementarea Planului strategic.

Ancorarea in evidente, asigurarea valorii adaugate pentru banii investiti

Promovarea medicinii bazate pe dovezi . Asigurarea celui mai bun raport intre cheltuiala cu sanatatea si beneficiul obtinut (starea de sanatate a pacientului).

Echitatea

Cresterea accesului la serviciile de sanatate de baza pentru toti, in special pentru cei vulnerabili si dezavantajati, înlăturând orice formă de discrimare pe baza de: rasa, gen, etnie, varsta, conditie sociala, orientare sexuala, religie, apartenenta politica, criterii subiective, patologie.

Imbunatatirea continua a calitatii

Depunerea de eforturi mai ample si sustinute pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizare, cu accent pe individ si comunitate. Calitate la nivelul structurilor, proceselor si in rezultatele serviciilor de sanatate si implicit calitate a managementului, informatiei din sanatate, ce asigura decizia oportuna, informata si fundamentata

Responsabilizarea si implicarea autorităţii locale în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Implicarea autorităţii locale în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin alocarea de resurse financiare necesare dezvoltării bazei material a spitalului.

Dezvoltarea personalului angajat al spitalului

Valorizarea, recompensarea si formarea adecvata a personalului.

Etica profesionala

Personalul medical are atitudine si comportament profesioniste si etice in relatia cu pacientul si demonstreaza respect pentru viata individului si drepturile omului.

Constientizarea populatiei si responsabilizarea individului

O mai buna intelegere si constientizare la nivel de individ a principalilor determinati ai bolilor, dar si a rolului si responsabilitatii fiecarei persoane in a adopta comportamente sanatoase, a masurilor cu caracter preventiv care pot contribui la mentinerea unei cat mai bune stari de sanatate pe parcursul vietii si, implicit, a capacitatii si productivitatii membrilor comunitatii, a societatii in ansamblul ei.

PROIECTE PE FONDURI EUROPENE


 1. PROIECTE IMPLEMENTATE DE CĂTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CARACAL                                                                                                                                                                   

Proiect ”CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL MUNICIPAL CARACAL” Cod SMIS 155572

Beneficiar: Municipiul Caracal în parteneriat cu Spitalul Municipal Caracal

Scopul: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Municipal Caracal.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera pentru creșterea gradului de securitate la incendii;

Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice de alimentare a rampelor de oxigen;

Modernizarea infrastructurii de fluide medicale;

Sistem centralizat pentru detecție și alarmare în caz de incendiu.
Valoarea totală a proiectului este de 10.601.986,03 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT EU.

Dată începere proiect: 01.02.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Rezultate așteptate:
Modernizarea infrastructurii de fluide medicale care va asigura condiții optime de îngrijire și tratament împotriva cazurilor de infecție cu virusul Sars-COV-2. Prin proiect, fiecare pat de spital din saloanele cuprinse în proiect va beneficia de rampă alimentată cu oxigen medical. Spitalul va fi dotat cu o instalație nouă de producere și distribuție fluide medicale: oxigen, vacuum medical și aer comprimat medical.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020


Proiect “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 117853

Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 80 luni, începând din data de 12.04.2017 până la 30.11.2023.

Proiectul “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” –Cod SMIS 117853 – finanţare Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea B – Clădiri publice.este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 10.133.286,89 lei, din care 9.928.759,15 lei reprezintă finantare nerambursabilă.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea B – Clădiri publice.


Proiect “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913

Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 51 luni, începând din data de 17.09.2018 până la 30.11.2022.

Proiectul “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913 – finanţare Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axei prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Priorității de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitșțile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, ale Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală de 10.277.004,72 lei, din care 10.045.350,06 lei reprezintă finantare nerambursabilă.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axei prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Priorității de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”.


 1. PROIECTE IMPLEMENTATE DE CĂTRE SPITALUL MUNICIPAL CARACAL

Proiect ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI COVID- 19 LA SPITALUL MUNICIPAL CARACAL”.

BENEFICIAR : Spitalul Municipal Caracal

OBIECTIV: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID- 19.

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI (lei): 21.571.779,66

VALOAREA COFINANȚĂRII UE (lei): 21.571.779,66

Pri=oiect finanțat din Fondul Regional de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020

"UN VIS DEVENIT REALITATE"

ASTAZI 11.11.2022 A SOSIT ECHIPAMENTUL RMN CANON VANTAGE ELAN, UNUL DINTRE CELE MAI PERFORMANTE ECHIPAMENTE, CU CARE VA FI DOTAT SPITALUL DIN ORASUL NOSTRU

Comunicat Presa
urmare a postarilor pe Facebook din cursul zilei de 08.04.2021

INVITATIE PARTICIPARE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA

Invitatie participare

Caietul  de sarcini

Formular negociere

Model
Acord cadru

Clarificare  negociere

Clarificari negociere

Clarificari negociere

Comunicat CNAS - 25-03-2020
Medicii curanți vor decide cazurile pentru care se continuă tratamentele și investigațiile

RECENSAMANTUL POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021

Vizitatori

Bine ati venit !

Recent Forum Posts